Republika Kosovo

Novo Brdo

POTPISAN SPORAZUM O SUFINANSIRANJU GRANTA ZA OPŠTINSKI UČINAK

2021/03/16 - 12:45

Danas je u kabinetu gradonačelnika opštine Novo Brdo potpisan Sporazum o sufinansiranju Granta za opštinski učinak 2021. godine (GOU). Predsednik opštine Novo Brdo je zajedno sa predstavnikom Ministarstva lokalne uprave i predstavnikom Helvetas Swiss Intercooperation na Kosovu potpisao gore navedeni Sporazum i tim povodom je u zgradi opštine organizovan radni sastanak.
Ovaj Sporazum ima za cilj saradnju između strana potpisnica za učešće u opštinskom grantu, kao podsticajni finansijski instrument. Potpisivanjem istog stvaraju se povoljni okviri za finansijsku podršku, što ima za cilj povećanje oštinskog učinka.
Predsednik opštine Novo Brdo se na kraju sastanka zahvalio na podršci koju je dobila lokalna samouprava, istakavši da će tim sredstvima biti realizovani projekti od interesa za građane.