Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Novo Brdo

UNICEF DONIRAO HIGIJENSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU ZA ŠKOLE

2020/09/15 - 12:56

Kao deo zajedničkih napora u borbi protiv širenja virusa korona, a u cilju poboljšanja higijenskih uslova i zaštite od koronavirusa, Unicef je donirao higijenski materijal i sredstva za dezinfekciju za sedam osnovnih škola na teritoriji opštine Novo Brdo. Ovo je samo prva faza u donaciji, jer će Unicef i u narednom periodu nastaviti sa pružanjem podrške školama radi sigurnosti dece, nastavnika i osoblja protiv epidemije COVID-19.
Prilikom dostavljanja paketa, zahvalnost Unicefu na pruženoj pomoći izrazio je gradonačelnik opštine Novo Brdo Svetislav Ivanović. „Budući da je COVID-19 doneo nove, teže izazove u životu svih nas, značaj ove donacije je od vitalnog značaja za prevenciju koronavirusa i očuvanju zdravlja. Zahvaljujemo se na donaciji sredstava za higijenu i dezinfekciju, jer je svaka pomoć u sprečavanju virusa dobrodošla i olakšaće povratak dece u školu.“, ističe predsednik opštine Novo Brdo.