Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Novo Brdo

PRISTUP SLUŽBENIM DOKUMENTIMA

UVID U SLUŽBENA DOKUMENTA

Poštovani,
pre nego što popunite zahtev za uvid u Javna dokumenta molimo Vas da predhodno, pažljivo, pregledate zvaničnu web stranicu opštine Novo Brdo. Ovim će te možda potreban dokumenat naći na našoj web stranici. Ukoliko se traženi dokumenat ne nalazi na zvaničnoj web stranici opštine Novo Brdo onda zahtev za uvid u Javna dokumenta dostavite na sledeću adresu:

Novo Brdo -Bostane bb

16000 Novo Brdo

Siniša Marković – Službenik za informisanje & Službenik za razmatranje zahteva za uvid u Javna dokumenta

 e-mail: sinisa.markovic@rks-gov.net

Vaš zahtev možete dostaviti:
– Uslužnom centru za građane, zgrada opštine Novo Brdo, kancelarija br. 1
– elektronskom poštom

Zakon o uvid u javnim dokumentima

ZAHTEV ZA PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA