Republika Kosovo

Novo Brdo

Биографија / Дужности и одговорности

Директор:
Слободан Савић
slobodan.savic@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

  • Прати и анализира стање и предлаже мере за развој пољопривреде;
  • Брине о заштити шума и бави се заштитом биљних и животињских ресурса на територији општине;
  • Припрема планове о руралном развоју и побољшању животног стандарда на територији општине.
  • Прати и спроводи политику развоја пољопривреде.