Republika Kosovo

Novo Brdo

Tomislav Stanković

Datum rodjenja; 05.11.1987
Mesto rođenja/Opština; Gornje Kusce /Novo Brdo
Kvalifikacija: 
Apsolvent Medicine                                                                     
Ovaj  Direktorat  odgovoran  je  za:

·         Pruženje  primarne zdravstvene nege u  opštini,  u  skladu  sa
zakonskim  odredbama;
·         Kontrola privatnih  centara za  zdravstvenu  negu,
·         Procenu  lokalnih  potreba za primarno  zdravstvo;
·         Postavljanje  lokalnih ciljeva za  primarnu  i zdravstvenu  negu;
·         Realizovanje   budžeta  bazirajući  se na lokalnim  potrebama i
postujućim uputstvima MZ-a;
·         Kordinisanje  i nadgledanje  poslova  GCPM i Ambulanti,
·         rad  centra  za  socialni  rad i  centara  za  socialna
pitanja;
·         Izrada  plana  za  smeštaj  ugroženih na teritoriji  opštini Novo
Brdo;·         I  druge  poslove   po nalogu  Gradonačelnika  Opštine .