Republika Kosovo

Novo Brdo

ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА, ОМЛАДИНА И СПОРТ

CV директора:

Име и презиме: Синиша Димић

Е-маил: sinisa.dimic@rks-gov.net

Телефон: 038-47-803

Образовање: Факултет физичке културе

Радно искуство:

1999-2012 наставник у ОШ “Петар Петровић Његош” у Г.Кусцу;

2012-2014 директор ОШ “Петар Петровић Његош” у Г.Кусцу;

2014-2021 заменик градоначелника Општине Ново Брдо;

2022- директор Директората образовања, културе, омладине и спорта. 

Вештине

Страни језици: Енглески језик, Албански језик

Познавање рада на рачунару: MC Office.

 

Канцеларије образовања и културе

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Руководилац администрације и финансија у образовању  Flamur Uka flamur.uka@rks-gov.net

Виши службеник за образовање
Ilir Mustafa Ilir.mustafa@rks-gov.net
Виши службеник за образовање Драгана Стојановић dragana.v.stojanovic@rks-gov.net
Службеник образовања за заједнице Александар Стојановић aleksander.d.stojanovic@rks-gov.net
Психолог Afërdita Abazi aferdita.abazi@rks-gov.net
Менаџер културе Весна Ивановић
Службеник омладине и спорта Alban Avdyli alban.avdyli@rks-gov.net
Службеник за културно наслеђе Милорад Милошевић milorad.milosevic@rks-gov.net
Службеник за културне активности Naim Aliu naim.b.aliu@rks-gov.net
Координатор библиотека Ragip Abazi ragip.abazi@rks-gov.net
Библиотекар Fatmir Llapashtica fatmir.llapashtica@rks-gov.net
Библиотекар Јелена Мартиновић jelena.martinovic@rks-gov.net
Библиотекар Jehona Gashi Bunjaku jehona.g.bujnaku@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

  • одлучује о броју предшколских, основних, средњих школа и установа за специјално васпитање и њихово проширење;
  • предлаже давање имена предшколским установама, основним, средњим школама и установама за специјално образовање и њихово проширивање;
  • врши стручни и педагошки надзор предшколских установа, основних, средњих школа и установа за специјално образовање и њихово проширивање;
  • организује процес наставе у предшколским установама, основним, средњим школама и установама за специјално васпитање и њихово проширивање;
  • именује директоре школа на свим нивоима;
  • врши увид у радне услове наставника и помоћног школског особља као и расхода и инвестиција;
  • предлаже програме за стручно усавршавање за наставнике и административно особље образовних институција.