Republika Kosovo

Novo Brdo

ОПШТА АДМИНИСТРАЦИЈА И КАДРОВСКА ПИТАЊА

 CV директора

 Име и презиме: Бобан Ђокић

 E-mail: boban.djokic@rks-gov.net

Телефон:038-47805

 Образовање: дипломирани физичар

Радно искуство

2012-2016 професор физике у Гимназији – Каменица

2016-2022 асистент физике, Природно-математички факултет, универзитета у Приштини

2022-2023 сарадник у настави физике, Природно-математички факултет, универзитета у Приштини

Вештине

Страни језици: енглески језик, руски језик

Познавање рада на рачунару: Microsoft Office, C++, Origin, Mathematica 10.

 

 

Канцеларије у оквиру опште администрације

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Људски ресурси и кадровска питања Слађана Натић sladjana.natic@rks-gov.net

038-47808

Грађанска стања – Матична служба Sherif Vllasaliu sherif.vllasaliu@rks-gov.net

038-47818

Јавна набавка Fatos Ahmeti fatos.ahmeti@rks-gov.net

038-47811

Правни послови Сретен Ивановић ivanovicsreten@yahoo.com

038-47834

Писарница и архива Драган Миљковић dragan.milkovic@rks-gov.net
Информациона технологија Kadri Zymeri kadri.zymeri@rks-gov.net

038-47888

Јавно информисање Славица Станковић slavica.stankovic@rks-gov.net
Скупштински послови Valmire Mustafa valmirenn.mustafa@rks-gov.net
Преводилац Fatmir Ymerif fatmir.ymeri@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности::

  • Надгледа целокупну општинску управу, дисциплину особља;
  • Пружа и одржава услуге за функционисање општине без препрека, као што су: возила, телефон, грејање, хлађење и други системи;
  • Води евиденцију запослених као што су одсуство, боловање, дисциплинске мере, обављене обуке и остали подаци
  • Пружа техничку и стручну помоћ председнку општине и општинској скупштини, по потреби.