Republika Kosovo

Novo Brdo

Administracija

 

Личне информације
Име и презиме:   Srboljub Djokic
Адреса:  sl.Jasenovik-Novo Brdo
Е-маил: srboljub.djokic@rks-gov.net
Тел фикс:
Датум рођења: 01.11.1958
Професија: Diplomirani Ekonomista

Канцеларије у оквиру опште администрације

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Људски ресурси и кадровска питања Sladjana Natic sladjana.natic@rks-gov.net
Грађанска стања – Матична служба Шериф Власалиу Sherif.Vllasaliu@rks-gov.net
Јавна набавка Фатос Ахмети Fatos.Ahmeti@rks-gov.net
Правни послови Сретен Ивановић ivanovicsreten@yahoo.com
Писарница и архива Драган Миљковић Dragan.Milkovic@rks-gov.net
Информациона технологија Кадри Зумери kadri.zymeri@rks-gov.net
Јавно информисање Slavica Stankovic slavica.stankovic@rks-gov.net
Скупштински послови Ваљмире Мустафа valmirenn.mustafa@rks-gov.net
Преводилац Фатмир Имери Fatmir.Ymeri@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности::

  • Надгледа целокупну општинску управу, дисциплину особља;
  • Пружа и одржава услуге за функционисање општине без препрека, као што су: возила, телефон, грејање, хлађење и други системи;
  • Води евиденцију запослених као што су одсуство, боловање, дисциплинске мере, обављене обуке и остали подаци
  • Пружа техничку и стручну помоћ председнку општине и општинској скупштини, по потреби.Одељење има следеће одговорности:
    вНадгледа целокупну општинску управу, дисциплину особља;
  • Пружа и одржава услуге за функционисање општине без препрека, као што су: возила, телефон, грејање, хлађење и други системи;
  • Води евиденцију запослених као што су одсуство, боловање, дисциплинске мере, обављене обуке и остали подаци ;
  • Пружа техничку и стручну помоћ председнку општине и општинској скупштини, по потреби.Одељење има следеће одговорности: