Republika Kosovo

Novo Brdo

Službenici Direktorata

Kancelarije u okviru direktorata Poljoprivrede

Kancelarija / Služba      Odgovorno lice                      Kontakt
Službenik  Šumarstva      Slobodan Antić                 044/659-360
Insprektor Poljoprivrede      Avdi Vlasaliu                 044/293-331
Službenik Poljoprivrede      Bojana Stojanović                 045/252-361
Službenik Poljoprivrede      Saša Stević                 044/981-092
Službenik Poljoprivrede      Slobodan Markovic                 045/903-337