Republika Kosovo

Novo Brdo

Službenici Direktorata

Kancelarije u okviru direktorata Urbanizma, Katastra i Zivotne sredine

Kancelarija / Služba      Odgovorno lice                      Kontakt
Službenik  Direktorata Katastra      Selatin Beqiri                 044/185-798
Sef Geodezije      Sinisa Markovic                 045/379-631
Službenik Geodezije      Mehedin Beqiri                 048/455-288
Službenik Katastra      Ljubisa Pavic                 044/712-373
Službenik Zivotne sredine

        Službenik Katastra

     Faredin Veliu

Rrahim Ahmeti

                044/185-893

044/100-481