Republika Kosovo

Novo Brdo

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Директор:
Милош Денић
milos.denic@rks-gov.net

Канцеларије у Одељења за буџет и финансије

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Буџет и финансије Зоран Цветковић zoran.cvetkovic@rks-gov.net
Порез Срђан Тодоровић  srdjan.todorovic@rks-gov.net

 

Одељење има следеће одговорности:

  • израђује општинске одредбе о финансијама и економији;
  • пружа помоћ председнику општине у процесу припремања буџета;
  • одржава годишње рачуноводство и финансијске књиге;
  • надгледа поступке и системе извршавања буџета;
  • припрема рачуноводствене поступке и извештаје;
  • пружа  стручне   савете   осталим   општинским   органима   о   буџетским питањима;
  • планира, одређује ниво накнада, порезу и такси пре њиховог обухватања у општинске уредбе;
  • води регистар прикупљених прихода из сопствених извора.