Republika Kosovo

Novo Brdo

ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

CV директора

Име и презиме: Драган Васић

Е-маил: dragan.vasic@rks-gov.net

Телефон фикс: 038-47804

Образовање: машински техничар

Радно искуство:

1999-2003 Службеник у Општини

2003-2008 Kанцеларија за везу са судовима

2008-2015 Службеник у Општини

2015-2023 Службеник у Основном образовању

Вештине

Страни језици: Енглески језик, Албански језик

Познавање рада на рачунару: Microsoft Office

Канцеларија пољопривреде и шумарства

Канцеларија/Служба Одговорно лице бр.телефона

email

Инспектор ветерине Avdi Vllasaliu 044 293 331

avdi.vllasaliu@rks-gov.net

Шумарски техничар Nedzmedin Beqiri 045 675 003

nedzmedin.beciri@rks-gov.net

Шумар (лугар) Shefik Osmani 044 615 553
Шумар (лугар) Миодраг Симић 044 172 849
Шумар (лугар) Саша Живковић 049 675 140
Шумар (лугар) Срђан Митић 045 293 406

 

Одељење има следеће одговорности:

  • прати и анализира стање и предлаже мере за развој пољопривреде;
  • брине о заштити шума и бави се заштитом биљних и животињских ресурса на територији општине;
  • припрема планове о руралном развоју и побољшању животног стандарда на територији општине.