Republika Kosovo

Novo Brdo

ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

Директор:
Dragan Vasić
dragan.vasic@rks-gov.net

Канцеларија пољопривреде и шумарства

Канцеларија/Служба Одговорно лице  бр.телефона                      email
Инспектор ветерине Avdi Vllasaliu 044 293 331     avdi.vllasaliu@rks-gov.net
Службеник за пољопривреду Слободан Антић 044 659 360    slobodan.antic@rks-gov.net
Асистент у пољопривреди Бојана Стојановић 045 252 361     bojana.stojanovic@rks-gov.net
Шумарски техничар Nedzmedin Beciri 045 675 003    nedzmedin.beciri@rks-gov.net
Шумар (лугар) Shefik Osmani 044 615 553
Шумар (лугар) Миодраг Симић 044 172 849
Шумар (лугар) Саша Живковић 049 675 140
Шумар (лугар) Срђан Митић 045 293 406

 

Одељење има следеће одговорности:

  • прати и анализира стање и предлаже мере за развој пољопривреде;
  • брине о заштити шума и бави се заштитом биљних и животињских ресурса на територији општине;
  • припрема планове о руралном развоју и побољшању животног стандарда на територији општине.