Republika Kosovo

Novo Brdo

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Директор:

NEXHAT  MEHMETI

nexhat.mehmeti@rks-gov.net

Одељење има следеће одговорности:

  • прати трендове економског развоја општине у областима индустрије, рударства, пољопривреде, рибарства, ветеринарских служби, шумарства, лова, комуникације, туризма и транспорта;
  • учествује у процесу планирања општинског економског развоја;
  • ствара услове за развој малих и средњих предузећа;
  • надгледа и примењује пољопривредне и руралне развојне политике;
  • ради на унапређењу и развоју туризма и подстицају сеоског туризма;
  • координира спровођење задатака и надгледа активности општинске администрације на пољу европских интеграција.

Канцеларије Одељења за економски развој и интеграције

Канцеларија/Служба Одговорно лице Контакт
Служба за економски развој