Republika Kosovo

Novo Brdo

 

Licne informacije

Ime i prezime: Xhevat Mehmeti
Adresa: Pasjak- Novo Brdo
E-mail:   xhevat.mehmeti@rks-gov.net
Telefon fiks:
Datum rodjenja:
Profesija:

 

 

 

 

Директорат за Економски развој

Ради нацрте програма, општинског развојног плана ;
Даје сугестије и мишљења у вези поступка за њихово одобрење и предлаже њихову реализацију;
Сакупља, обрађује и комплетира просторно-развојну документацију, у складу са Законом о просторном планирању и другим одредбама донетим по њему;
Сарађује са свим учесницима у планирању и развоју  општине;
Обавља друге послове у складу са важећим законима у оквиру активности Управе.
У циљу остваривања функција утврђених важећим законским одредбама, Директорат за економски развој је организована у овим секторима:
1. Сектор за стратешко планирање;
2. Сектор одрживог економског развоја;