Republika Kosovo

Novo Brdo

Obrazovanje i Kultura

Директор:
Јорданка Ђорђевић
jordankadj@gmail.com

Одељење има следеће одговорности:

  • одлучује о броју предшколских, основних, средњих школа и установа за специјално васпитање и њихово проширење;
  • предлаже давање имена предшколским установама, основним, средњим школама и установама за специјално образовање и њихово проширивање;
  • врши стручни и педагошки надзор предшколских установа, основних, средњих школа и установа за специјално образовање и њихово проширивање;
  • организује процес наставе у предшколским установама, основним, средњим школама и установама за специјално васпитање и њихово проширивање;
  • именује директоре школа на свим нивоима;
  • врши увид у радне услове наставника и помоћног школског особља као и расхода и инвестиција;
  • предлаже програме за стручно усавршавање за наставнике и административно особље образовних институција.