Republika Kosovo

Novo Brdo

Личне информације
Име и презиме:   Goran Simijonovic
Адреса:  sl.Straza – Novo Brdo
Е-маил: goran.simijonovic@rks-gov.net
Тел фикс:
Датум рођења: 25. 06. 1985
Професија: Diplomirani Ekonomista