Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori i Arsimit

 

Ud  Rexhep Zeka

Email rexhep.zeka@rks-gov.net

tel :038200413322