Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori i Bujqësisë

UD Zaife Behluli

Nr tel: 038-200-41332

Nr teli : 045163700
Email:zarife.behluli@rks-gov.net