Republika e Kosoves

ObiliqTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Vaksinimi dhe trajtimi i qenve endacak
OB614-23-316-2-2-1
30-01-2023 20-02-2023 Detajet