Republika e Kosoves

ObiliqTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndertimi I aneksit , fontanës dhe punët e brendshme të shkollës SHMLP Ismajl Dumoshi - Obiliq
OB614-23-9595-5-2-1
11-09-2023 02-10-2023 Detajet