Republika e Kosoves

ObiliqTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Bashkëfinancim-Ndërtim I rrugës Riza Krasniqi në Breznicë-Obiliq
OB614-22-6223-5-2-1
23-06-2022 13-07-2022 Detajet
Bashkëfinancim- Ura automobilistike në fshatin Graboc , rruga Roga
OB614-22-5751-5-2-1
13-06-2022 04-07-2022 Detajet
Paisje për dy punëtori (Energjetikës dhe Makinerisë ) për SHMLP Ismail Dumoshi Obiliq
OB614-22-6318-1-2-1
24-06-2022 14-07-2022 Detajet