Republika e Kosoves

ObiliqTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me material Didaktik dhe Rekuizita në I.P Rrita Jonë Obiliq
OB614-23-4968-1-3-6
19-05-2023 24-05-2023 Detajet
Shtrirja e rrjetit të ndriqimit publik në rrugën Lushnja - Breznicë dhe rrugën Gërbeshi - Llazarevë
OB614-23-4848-5-3-6
17-05-2023 23-05-2023 Detajet
Furnizim me kontenjer për mbeturina
OB614-23-3968-1-2-1
26-04-2023 16-05-2023 Detajet
Digjitalizimi I zyrës pritëse
OB614-23-3486-1-2-1
13-04-2023 03-05-2023 Detajet