Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori i Inspeksionit

Drejtor Burim Ismaili

Nr telit :038-200-41320
email:
burim.ismaili@rks-gov.net