Republika e Kosoves

Obiliq

Kabineti

Shef i Kabinetit të Kryetarit

Abdyrrahman Krasniqi

abdyrrahman.krasniqi@rks-gov.net

 

Asistent i Kryetarit

Gëzim Gashi

gezim.m.gashi@rks-gov.net

 

Zyrtare për marrëdhenie me publikun

Arba Mirena

Arba.mirena@rks-gov.net

 

Zyrtar për Informim

Adem Haliti

adem.haliti@rks-gov.net