Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Obiliq

Kabineti

Shef i Kabinetit të Kryetarit

Burim Gerguri

burim.gerguri@rks-gov.net

 

Asistent i Kryetarit

Ardenis Alija

 

 

 

Zyrtar për Informim

Adem Haliti

adem.haliti@rks-gov.net