Republika e Kosoves

Obiliq

Kerkesa e Kryetarit për ndryshim dhe plotesim të Statutit te Komunës

2019/04/10 - 3:25

Forma e aplikacionit: Kerkesa e Kryetarit për ndryshim dhe plotesim të Statutit te Komunës