Republika e Kosoves

Obiliq

Kerkesa e Kryetarit te Komunes II-557-17-06-2020- Per nderrim te kultures -parceles

2020/06/26 - 2:56

Forma e aplikacionit: Kerkesa e Kryetarit te Komunes II-557-17-06-2020- Per nderrim te kultures -parceles