Republika e Kosoves

Obiliq

kontrata-Asfaltimi i rrugëgve në Obiliq të vjetër(pjesa e dymbdhjet)-072-2021

2021/12/23 - 4:12

Forma e aplikacionit: kontrata-Asfaltimi i rrugëgve në Obiliq të vjetër(pjesa e dymbdhjet)-072-2021