Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për Kultur Rini dhe Sport

Ilire  Kelmendi Shema 

Nr Kontaktues
045163011
038/200-41313
Email:ilire.k.shema@rks-gov.net