Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtoresha për Kulturë Rini dhe Sport

Arba Mirena  

045137007
038/200-41313
email:arba.mirena@rks-gov.net