Republika e Kosoves

Obiliq

Marrëveshje nr.-II-136 dt.27.01.2023 Marrëveshje për mirëkuptim dhe bashkëpuim ndërmjet K.Obiiq dhe SH.P.R.K.

2023/03/17 - 10:02

Forma e aplikacionit: Marrëveshje nr.-II-136 dt.27.01.2023 Marrëveshje për mirëkuptim dhe bashkëpuim ndërmjet K.Obiiq dhe SH.P.R.K.