Republika e Kosoves

Obiliq

Gjatë ditës së sotme në sallën e Kuvendit Komunal është mbajtur debat publik, ku është diskutuar për “DRAFT -RREGULLOREN PËR TARIFA, NGARKESA DHE GJOBA NË KOMUNËN E OBILIQIT”

2022/08/19 - 4:54

Gjatë ditës së sotme në sallën e Kuvendit Komunal është mbajtur debat publik, ku është diskutuar për “DRAFT -RREGULLOREN PËR TARIFA, NGARKESA DHE GJOBA NË KOMUNËN E OBILIQIT

Në këtë takim morën pjesë drejtorë të komunës, zyrtarë komunal, përfaqësues të OJQ-ve dhe qytetarë. Të pranishmit kanë diskutuar e propozuar lidhur me këtë draft-rregullore.

Ky dokument është ende draft deri në miratim në mbledhjen e kuvendit, prandaj të gjithë të interesuarit mund të japin propozime, komente dhe sugjerime, në formën elektronike përmes këtyre emailave:
Festina.Preniqi@rks-gov.net
Flaka.Hashani@rks-giv.net