Republika e Kosoves

Obiliq

Komuna e Obiliqit e gatshme për fillimin e vitit shkollor 2020/21

2020/09/13 - 1:33

Në kuadër të përgaditjes finale për fillimin e vitit shkollor 2020/21, sot është realizuar procesi i dezinfektimit në IP “Rrita jonë“ dhe në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Obiliqit.
Komuna e Obiliqit, nëpërmjet DKA-së dhe DSHMS-së, në koordinim të plotë me MASH-in, MSH-në dhe IKSHPK-në, ka zbatuar dhe realizuar të gjitha rekomandimet sipas skenareve, në funksion të mbrojtjes së shëndetit të nxënësve dhe mësimdhënësve tanë, si rezultat i kësaj të gjitha shkollat në Obiliq janë të gatshme për fillimin e procesit mësimor!