Republika e Kosoves

Obiliq

Komuna e Obiliqit përfituese e dy grandeve qeveritare

2019/01/10 - 3:27

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor së bashku me Let’s do it Kosova në Konferencën përmbyllëse të aksionit ” Ta Pastrojmë Kosovën” shpërbleu komunën me mjete financiare në vlerë 100,000.00€ për punën në pastrimin e deponive për tre muaj aksion dhe Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal së bashku me SDC/ DEMOS shbërbleu komunën me grandin e përformancës me vlerë 74,354.00€
Me këtë rast Xhafer Gashi falenderojë përzemërsisht MMPH dhe MAPL, ndërsa përgëzojë ekzekutivin dhe zyrtarët komunal për punën e bërë në këto dy drejtime përfituese.