Republika e Kosoves

Obiliq

Kuvendi Komunal mbajti seancën e parë për vitin 2019

2019/01/31 - 2:50

Në këtë seance të Kuvendit Komunal, përveç  pikave të rendit të ditës , u shqyrtuan edhe rekomandimet e Komtetit për Politikë dhe Financa.

  1. I rekomandohet Kuvendit komunal për shqyrtim dhe aprovim Draft Plani i punës së Kuvendit komunal për vitin 2019

2 . Shqyrtimi i kërkesave

3.Të ndryshme !