Republika e Kosoves

Obiliq

Mbahet dëgjimi buxhetor komunal për vitin 2023-2025

2022/06/17 - 9:08

Në Shtëpinë e Kulturës “Xhavit Haziri” në Obiliq, sot është mbajtur dëgjimi buxhetor për Kornizen afatmesme buxhetore për vitin 2022 dhe parashikimet për vitin 2023-2025
I pranishëm në këtë debat publik ishte Nënkryetari, z.Ibush Mjekiqi, Kryesuesja e Kuvendit, znj. Vlora Mjekiqi – Kabashi si dhe drejtoresha për Buxhet dhe Financa, znj Zarife Behluli, drejtorë të Komunës, zyrtarë komunal dhe qytetarë.
Nënkryetari Mjekiqi, para të pranishmëve prezentoi raportin gjashtë mujor i zhvillimit të projekteve kapitale në Komunën e Obiliqit dhe Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2023-2025