Republika e Kosoves

Obiliq

Mbledhja e Bordit të drejtorëve – KK Obiliq

2019/01/25 - 12:07

Sot, u mbajt Mbledhja e Bordit të Drejtorëve, ndër temat e shumta të rëndësishme ishte gjendja aktuale e shkaktuar nga greva në Arsimi. Drejtori i Arsimit shpjegoj se në disa shkolla në komunën e Obiliqit kanë filluar mësimi i rregullt. U diskutua në lidhje me Projektet që pritet të realizohen në këtë vit.
Temë e rëndësishme ishte edhe pastrimi i borës dhe vazhdimi i mirëmbajtjes së rrugëve. Njëkohësisht u shqyrtuan edhe të gjitha kërkesat qytetarëve.