Republika e Kosoves

Obiliq

Mbledhja e Bordit të drejtorëve – KK Obiliq

2019/02/01 - 11:41

Sot, u mbajt Mbledhja e Bordit të Drejtorëve, ndër temat e shumta të rëndësishme ishte planifikimi dhe diskutimi për Projektet që pritet të realizohen në këtë vit.
Temë e rëndësishme ishte procesi i kogjenerimit. Njëkohësisht u shqyrtuan edhe të gjitha kërkesat qytetarëve.