Republika e Kosoves

Obiliq

Mbledhja e Këshillit të drejtorëve

2019/03/15 - 12:31

Sot u mbajt Mbledhja e Këshillit të Drejtorëve, ndër temat e shumta rëndësi iu dha diskutimit të projekteve kapitale, asfaltimit të rrugëve, palestrës sportive dhe fushave sportive në ambientin e hapur,u formua komisioni me inspektorët nga DMM dhe DIP i cili do të shërbejë në inspektimin gjatë ditëve të vikendit në hudhje të mbeturinave ku do të ketë dhe gjoba.Po ashtu u shqyrtuan të gjitha kërkesat që kanë ardhur nga qytetarët.