Republika e Kosoves

Obiliq

Me përfaqësuesit nga OBSH kryetari Xhafer Gashi me bashkëpunëtor, diskutuan për projektin dy vjeçar

2019/01/24 - 5:01

Me përfaqësuesit nga OBSH kryetari Xhafer Gashi me bashkëpunëtor, diskutuan për projektin dy vjeçar që do të mbahet për trajtimin e Ndotjes së ambientit dhe ndikimet e tij në shëndet dhe mjedis. Ky projekt edhe pjesë do të mbahet në nivel qendror fokus ka komunat që atakohen më së shumti me ndotjen, qëllimi i të cilit është gjetja e zgjidhjes së eleminimit të foktorëve si ndotësit më të mëdhenj.