Republika e Kosoves

Obiliq

Ndriçimi publik në fshatin Lajthishtë

2020/05/20 - 11:55

Ndriçimi publik💡 në fshatin Lajthishtë.
Përkushtimi ynë në shërbim të qytetarëve nuk do të mungojë asnjëherë!
Ta gëzoni banorët e lagjeve!