Republika e Kosoves

Obiliq

Në Mbledhjen e Këshillit të drejtorëve, fokus i veçantë ishte debatimi për investimet kapitale

2019/01/04 - 11:30

Sot, në mbledhjen e këshillit të drejtorëve, u diskutua për projektet kapitale që pritet të fillojnë si, asfaltimi i rrugëve, rregullimi trotureve, parqeve, kanalizimive fekale dhe atmosferike dhe rregullimet e shkollave në Komunën e Obiliqit. Po ashtu u shqyrtuan të gjitha kërkesat që kanë ardhur nga qytetarët.