Republika e Kosoves

Obiliq

Sinjalizimi horizontal dhe vertikal

2020/06/25 - 9:40

Në kuadër të Drejtorisë së Shërbimeve Publike me Emergjencë, të komunës së Obiliqit, është bërë sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve në Obiliq.
Sinjalizimi i rrugëve përveç që ndihmon orientimin, është i rëndësishëm edhe për ngritjen e sigurisë në komunikacion.