Republika e Kosoves

Obiliq

Njoftimi për periudhën e regjistrimit për Votim Përmes Postës

2021/01/13 - 11:42

Forma e aplikacionit: Njoftimi për periudhën e regjistrimit për Votim Përmes Postës