Republika e Kosoves

Obiliq

Punë shtesë (Rregullimi i kanalizimit në Obiliq-Riparimi dhe rregullimi I disa pjesëve të kanalizimit dhe rrugëve)-019-5-1

2022/09/16 - 3:41

Forma e aplikacionit: Punë shtesë (Rregullimi i kanalizimit në Obiliq-Riparimi dhe rregullimi I disa pjesëve të kanalizimit dhe rrugëve)-019-5-1