Republika e Kosoves

Obiliq

Rend Dite nr.-I-155, dt.22.11.2022 per mbledhjen e KK me dt.30.11.2022

2022/11/24 - 2:55

Forma e aplikacionit: Rend Dite nr.-I-155, dt.22.11.2022 per mbledhjen e KK me dt.30.11.2022