Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtori për Shërbime Publike dhe Emërgjencë

Abdyrrahman Krasniqi 

Nr Kontaktues
045-163-800

Email:abdyrrahman.krasniqi@rks-gov.net