Republika Kosovo

Obilić

OBAVESTENJE ZA RASPRAVU 0 BUDZETU OP§TINE ZA BUDZETSKU OKRUZNICU ZA PERIOD 2016-2018

2015/06/02 - 12:00

 Susret sa gradanima u opétini Obilié ée se odriati dana 16.06.2015 od 17:00 h objektu Osnovne ékole "Ibrahim Rugova" u Obiliéu.