Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtoria për Plnifikim Urban Kadaster dhe Pronë

Profili Drejtorit
I diplomuar në nivelin Master (Marketing dhe Menaxhim Biznesi) në Fakultetin AAB, dhe njekohesisht me përvojë shumë vjeqare në menaxhim biznesi, sipërmarrjeje  dhe menaxhim të ekipeve konsiderueshëm të mëdha dhe gjithashtu eksperience shumë vjeçare në pozita menaxheriale në qeverisje lokale. Person  i besueshëm dhe i ndershme me përvojë të konsiderueshme  sa i përket situatave stresuese. Person kompetent, entuziast dhe ambicioze që udhëheqë me vendosshmëri drejt suksesit të organizatës. Gjithashtu i fokusuar në arritjen e planit, nxit dhe përkrah qëllimet dhe objektivat e organizatës.

Edukimi:

Kollegi “AAB”   Master: Marketing dhe Menaxhim Biznesi  2018
Kollegi “AAB”   Bachellor: Menaxhment dhe Informatikë  2016
SHMT “Obiliq” Teknik i Xehetarisë  1992

Drejtor për Planifikim Urban Pronë dhe Kadastër Obiliq Janar 2018- Ende në të njejtën pozitPërmbledhja e karrierës

Kryetare i Bordit të GLV-Procesi Janar 2016- Janarë 2020

OJQ e financuar nga Ministria e Bujqesis si dhe ka karakter per trajnime me Bujq, Fermer, Pemtari si dhe pregaditje per shum sfera Agronome.

Drejtor i Mbrojtjes së Mjedisit  Obiliq             Janar 2013 – Janare 2018
Menaxher në Tregun e Gjelbër Obiliq Janar 2003-Janar 2013

Per dhjete vite i perzgjedhure me ane te konkursit, i mbikqyrur dhe i monitoruar nga Bordi qe te gjithe ishin nderkomtare