Republika e Kosoves

Obiliq

Drejtoria për Plnifikim Urban Kadaster dhe Pronë