Republika e Kosoves

Obiliq

Vendim i komisionit vlersues për mbështetje financiare të OJQ-ve siapas Thirrjes Publike nga DSHMS

2020/07/24 - 2:26

Forma e aplikacionit: Vendim i komisionit vlersues për mbështetje financiare të OJQ-ve siapas Thirrjes Publike nga DSHMS