Republika e Kosoves

Partesh

Misioni & Vizioni

Skupština Opštine Parteš, želeci da bude što transparentnija sa javnošcu, koja ima potpuno pravo da se upozna sa radom lokalne vlasti, otvorila je službenu internet stranicu preko koje pruža jedan opšti pregled svojih aktivnosti.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet