Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Gradonačelnik opštine Parteš Dragan Petković sastao se sa majorem turskog KFOR-a Alperom Kibikom.

2020/08/27 - 1:50

U razgovoru sa majorem Kibikom, gradonačelnik Dragan Petković upoznao je gosta o situaciji u vezi pandemije Korone virusa Covid-19 kao i o bezbedonosnoj situaciji i problemima sa kojima se opština Parteš suočava.

Major Alper Kibik zahvalio se gradonačelniku Draganu Petkoviću na prijemu i dobroj saradnji i dao punu podršku opštini u borbi protiv Korone virusa Covid-19 i daljem radu opštine.