Republika Kosovo

Parteš

Obaveštenje

2019/02/13 - 2:15

Obaveštavaju se građani Opštine Parteš, da prvu ratu poreza na imovinu treba izvršiti najkasnije do 30.04.2019.godine, a plaćanje druge rate je najkasnije do 30.09.2019.godine. Posle ovih datuma zaračunava se kamata i kazna propisana  zakonom o porezu na imovinu.          

Zahvaljujemo na saradnji.