Republika Kosovo

Parteš

Održana prva sednica Skupštine Opštine Parteš

2019/02/11 - 10:35

Dana 31.01.2019.godine održana je prva sednica Skupštine Opštine Parteš, sa sledećim dnevnim redom:
1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
2.Usvajanje listu prioritetnih projekata za 2019.godine;
3. Izveštaj predsednika o ekonomsko-finansijskoj situaciji u opštini za period juli – decembar 2018.godine;
4. Razmatranje i usvajanje plana rada opštinskog odbora za Bezbednost;
5.Razno.
Dopuna dnevnog reda;
– Usvajanje Akcionog Plana neformalne grupe žena;
– Zamena člana Odbora za Povratak i Zajednice.
Sednici su prisustvovali predsedavajući SO Parteš g. Žarko Bujić, gradonačelnik g. Dragan Petković, direktor Katastra i geodezije g. Slađan Mladenović, direktor Obrazovanja, zdravstva, socijalna pitanja, kulture, omladine i sporta
g. Božidar Trajković, predstavnici OEPS-a i TV Puls Šilovo.
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
1. Zapisnik sa prethodne sednice usvojen je jednoglasno;
2. Predložena je dopuna liste prioritetnih projekata;
– izgradnja pešačke staze u Donjoj Budrizi od centra sela do fabrike.
Većinom glasova usvojena je lista prioritetnih projekata za 2019.godinu. Svi projekti na listi predlagani su tokom javnih debata u 2018.godini;
3. Predsednik Opštine Parteš izneo je Izveštaj o ekonomsko-finansijskog situaciji u opštini. Tom prilikom je istakao da su se u toku 2018. godine realizovali mnogi projekti, da su izmirena sva dugovanja koja je opština imala kao i da se nada da će ova godina biti još bolja.
4. Većinom glasova usvojen je Godišnji plan rada Opštinskog odbora za Bezbednost.
5. Jednoglasno je usvojen Akcioni Plan neformalne grupe žena.
6. Većinom glasova zamenjen je član Odbora za povratak i zajednice, umesto Dejana Jocića izabran je novi član Odbora, Novica Mitrović.
7. Pod tačkom razno nije bilo pitanja.