Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Poziv četvrte sednice Odbora za Poveatak i Zajednice

2020/08/21 - 11:00

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete četvrtoj  sednici odbora za povratak i zajednice,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 26.08.2020.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 14h,sa sledećim:

DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice odbora(član 49 Zakona 03/L-040)

2 .Tromesečni izveštaj OKZP za Maj-Jul 2020 godine.

  1. Razno.