Republika Kosovo

Parteš

Poziv druge sednice Odbora za Povratak i Zajednice

2022/03/22 - 6:16

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete drugoj sednici odbora za povratak i zajednice,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 25.03.2021.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 10h,sa sledećim:

                                                         DNEVNI  RED

 1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice odbora(član 49 Zakona 03/L-040)

  1. Usvajanje Godišnjeg plana rada odbora za zajednice za 2022 godine.
  2. Razno.