Republika e Kosovës
Republika Kosovo

Parteš

Poziv pete sednice Odbora za Politiku i Finansije

2020/08/21 - 10:57

Pozivate se da prisustvujete  petoj   sednici odbora za politiku i finansije,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 26.08.2020.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom u 13h,sa sledećim :

DNEVNI  RED

1 Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

  1. Izveštavanje o drugom budžetskom cirkularu.
  2. Formiranje radne grupe za izradu godišnjeg Plana rada Skupštine za 2021 godinu .
  3. Zahtev za transfer sredstava.
  4. Razno